11 quy tắc viết email nên biết

Posted by Phan Tâm on 2020-05-07
Fshare.vn

0. Tiêu đề email email rõ ràng, ngắn gọn, đúng trọng tâm 

1. Sử dụng một địa chỉ email chuyên nghiệp 

2. Nghĩ kỹ trước khi quyết định "Reply All" (Trả lời tất cả) 

3. Sử dụng những lời chào chuyên nghiệp, nếu không chắc chắn thì có thể dùng cú pháp "Dear + tên người nhận," )

4. Hạn chế dùng dấu chấm than 

5. Email không phải nơi để thể hiện óc hài hước 

6. Giữa các ý, các đoạn nên cách nhau một dòng 

7. Lời chào cuối email rất quan trọng : 

- Yours sincerely được dùng khi viết thư cho người mà bạn quen biết.

- Yours faithfully được dùng khi viết thư cho người mà bạn chưa gặp.

- Sincerely nên dùng trong thư xin việc, thể hiện sự chân thành.

- Best Regards thể hiện sự trân trọng, có thể dùng trong đa số trường hợp.

8. Trả lời tất cả các email, ngay cả khi email đó bị gửi nhầm cho bạn. Không bấm "trả lời tất cả" mà bấm "trả lời" khi nhận được email được gửi cho nhiều người cùng lúc. 

9. Đọc lại email trước khi gửi 

10. Tên người nhận email nhập cuối cùng 

11. Kiểm tra kỹ lưỡng email của người nhận